Доделување на индекси за сите запишани студенти за учебната 2022/2023

Почитувани студенти, На ден 03.10.2022 година, во 11:00 часот, ќе се доделуваат индексите на сите примени студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, за учебната 2022/2023 година.  Доделувањето