Документи од јавен карактер

  • Home
  • Документи од јавен карактер

Овластени службени лица за посредување со информации од Јавен карактер се: Елена Даскалова и Митричка Џамбазовска Старделова

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ:

1. Статут 2019 – Гласник 453

ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ:

1. Процедура за јавни набавки – 2022 година
2. Годишните планови како и сите објавени огласи и линкови може да ги најдете на овој линк на Електронскиот систем за јавни набавки

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Закон за високо образование

УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН:

1. Број 1215 – 15.05.2020
2. Број 1216 – 01.06.2020

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК:

1. Гласник-562
2. Гласник-568