Документи од јавен карактер

  • Home
  • Документи од јавен карактер

Овластени службени лица за посредување со информации од Јавен карактер се: Елена Даскалова (edaskalova2002@yahoo.com, sekretar@ffosz.ukim.edu.mk) и Митричка Џамбазовска Старделова (mstardelova@yahoo.com)

ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ:

1. Процедура за јавни набавки – 2022 година
2. Годишен план – 2022
3. Процедура за јавни набавки – 2023 година
4. Годишните планови како и сите објавени огласи и линкови може да ги најдете на овој линк.

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Закон за високо образование

УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН:

1. Број 1215 – 15.05.2020
2. Број 1216 – 01.06.2020

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК:

1. Гласник-562
2. Гласник-568

БАРАЊА ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

1. Барање – 1
2. Барање – 2
3. Барање – 3