Катедри

Во рамките на наставно-научните организациски единици, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје има 6 основни внатрешни организациски единици – катедри и тоа:

КАТЕДРА ЗА МОНОСТРУКТУРАЛНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
АНТРОПОМОТОРИКА
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

 

КАТЕДРА ЗА ТЕОРЕТСКИ И МЕТОДСКИ ИСТРАЖУВАЊА
ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА
КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

КАТЕДРА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
СОЦИОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

 

КАТЕДРА ЗА БИОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
КИНЕЗИТЕРАПИЈА
БИОМЕХАНИКА
МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ
ХИГИЕНА ВО ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ФИЗИОЛОГИЈА
ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

 

КАТЕДРА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ
АТЛЕТИКА
ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО
БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1 (БОКС И БОРЕЊЕ)
БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2 (ЏУДО И КАРАТЕ)

 

КАТЕДРА ЗА СПОРТСКИ ИГРИ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
РАКОМЕТ
ФУДБАЛ