Наставен план – Втор циклус студии

  • Home
  • Наставен план – Втор циклус студии

Тука можете да ги видите наставните планови за втор циклус по Спортски менаџмент и Кинезиологија.

Отворете го посакуваниот таб и кликнете на „Преземи документ“ за да го видите PDF документот.

Едногодишни студии – 2 семестри

Преземи документ

Двегодишни студии – 4 семестри

Преземи документ

Едногодишни студии – 2 семестри

Преземи документ

Двегодишни студии – 4 семестри

Преземи документ