Наставен кадар

  • Home
  • Наставен кадар

Ленче Алексовска-Величковска

Проф.д-р Ленче Алексовска Величковска Преземи CV

Иван Анастасовски

Проф.д-р Иван Анастасовски ivananastasovski@yahoo.com Преземи CV

Вујица Живковиќ

Проф.д-р Вујица Живковиќ Предмет: Кинезитерапија Преземи CV

Душко Иванов

Проф. д-р Душко Иванов Предмет: Историја на физичката култура Преземи CV

Жарко Костовски

Проф. д-р Жарко Костовски Предмет: Боречки спортови 2 (Џудо и Карате) Преземи CV

Гино Стрезовски

Проф. д-р Гино Стрезовски Предмет: Ракомет Преземи CV

Јошко Миленкоски

Проф. д-р Јошко Миленкоски Предмет: Одбојка Преземи CV

Небојша Марковски

Проф.д-р Небојша Марковски – продекан Предмет: Фудбал Преземи CV

Роберт Христовски

Проф.д-р Роберт Христовски Предмет: Теорија и методика на биомоторната адаптација Преземи CV

Даниела Шукова Стојмановска

Проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска Предмет: Хигиена на телесното вежбање Преземи CV

Илија Клинчаров

Проф. д-р Илија Клинчаров Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт Преземи CV

Наташа Мешковска

Проф. д-р Наташа Мешковска Предмет: Пливање со ватерполо Преземи CV

Горан Никовски

Проф. д-р Горан Никовски Предмет: Рекреација Преземи CV

Георги Георгиев

Проф. д-р Георги Георгиев Предмет: Методологија со статистика Преземи CV

Митричка Џамбазовска Старделова

Проф. д-р Митричка Џамбазовска Старделова Предмет: Кинезиолошка антропологија Преземи CV

Александар Симеонов

Проф. д-р Александар Симеонов Предмет: Атлетика Преземи CV

Серјожа Гонтарев

Проф. д-р Серјожа Гонтарев Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт Преземи CV

Александар Ацески

Проф. д-р Александар Ацески Предмет: Биомеханика Преземи CV

Владимир Вуксановиќ

Проф. д-р Владимир Вуксановиќ Предмет: Антропомоторика Преземи CV

Катерина Спасовска

Проф д-р Катерина Спасовска Предмет: Спортска гимнастика Преземи CV

Борче Даскаловски

Вон. проф. д-р Борче Даскаловски borche.daskalovski@ffosz.ukim.mk Предмет: Кошарка Преземи CV

Влатко Неделковски

Вонр.проф.д-р Влатко Неделковски – декан Предмет: Ракомет Преземи CV

Андријана Мисовски

Вонр.проф  д-р Андријана Мисовски – продекан Предмет: Одбојка zandrijana@yahoo.com    

Руждија Калач

Проф. д-р Руждија Калач Предмет: Боречки спортови 1 (Бокс и Борење) Преземи CV

Влатко Павлески

Доц.д-р Влатко Павлески Предмет: Спортски Танци и Ора Меил: vlatko.pavleski@ffosz.ukim.edu.mk Преземи CV MK Преземи CV EN

Славица Новачевска

Доц.д-р Славица Новачевска Раководител на Катедра за физичко образование, спорт и спортски менаџмент. Предмет : Спорт и здравје Меил : slavica.novacevska@ffosz.ukim.edu.mk

Бранко Крстевски

Доц.д-р Бранко Крстевски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : branko.krstevski@ffosz.ukim.edu.mk

Јана Каршаковска Димитриоска

Доц.д-р Јана Каршаковска Димитриоска Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : jana.dimitrioska@ffosz.ukim.edu.mk

Сашо Тодоровски

Доц.д-р Сашо Тодоровски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : saso.todorovski@ffosz.ukim.edu.mk

Ристо Стаменов

Доц.д-р Ристо Стаменов Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : risto.stamenov@ffosz.ukim.edu.mk

Жикица Тасевски

Доц.д-р Жикица Тасевски Предмет : Фудбал  

Лука Поповски

Доц.д-р Лука Поповски

Мартин Андоновски

Асс.м-р Мартин Андоновски Преземи CV

Марко Стевановски

Асс.м-р Марко Стевановски Предмет : Теорија и методика на биомоторна адаптација email : marko.stevanovski@ffosz.ukim.edu.mk Преземи CV

Иван Малцев

Стручен соработник по предметот Боречки спортови (џудо и карате) Преземи CV

Даниел Трбогазов