Наставен кадар

  • Home
  • Наставен кадар

Ленче Алексовска-Величковска

Ред. проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска Преземи CV

Милан Наумовски

Ред. проф. д-р Милан Наумовски Преземи CV

Иван Анастасовски

Ред. проф. д-р Иван Анастасовски ivananastasovski@yahoo.com Преземи CV

Вујица Живковиќ

Проф.д-р Вујица Живковиќ Предмет: Кинезитерапија Преземи CV

Душко Иванов

Проф. д-р Душко Иванов Предмет: Историја на физичката култура Преземи CV

Александар Туфекчиевски

Проф. д-р Александар Туфекчиевски Предмет: Биомеханика Преземи CV

Зоран Радиќ

Проф. д-р Зоран Радиќ Предмет: Атлетика Преземи CV  

Жарко Костовски

Проф. д-р Жарко Костовски Предмет: Боречки спортови 2 (Џудо и Карате) Преземи CV

Гино Стрезовски

Проф. д-р Гино Стрезовски Предмет: Ракомет Преземи CV

Јошко Миленкоски

Проф. д-р Јошко Миленкоски Предмет: Одбојка Преземи CV

Небојша Марковски

Проф. д-р Небојша Марковски Предмет: Фудбал Преземи CV

Роберт Христовски

Проф.д-р Роберт Христовски Предмет: Теорија и методика на спортскиот тренинг Преземи CV

Даниела Шукова Стојановска

Проф. д-р Даниела Шукова Стојановска Предмет: Хигиена на телесното вежбање Преземи CV

Ванчо Поп-Петровски

Проф. д-р Ванчо Поп-Петровски Предмет: Медицина на спортот Преземи CV

Орце Митевски

Проф. д-р Орце Митевски Предмет: Спортска гимнастика Преземи CV

Илија Клинчаров

Проф. д-р Илија Клинчаров Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт Преземи CV

Наташа Мешковска

Проф. д-р Наташа Мешковска Предмет: Пливање со ватерполо Преземи CV

Горан Никовски

Проф. д-р Горан Никовски Предмет: Рекреација Преземи CV

Георги Георгиев

Проф. д-р Георги Георгиев Предмет: Методологија со статистика Преземи CV

Митричка Џамбазовска Старделова

Проф. д-р Митричка Џамбазовска Старделова Предмет: Кинезиолошка антропологија Преземи CV

Александар Симеонов

Нас.вон.проф. д-р Александар Симеонов Предмет: Атлетика Преземи CV

Серјожа Гонтарев

Нас. вон.проф. д-р Серјожа Гонтарев Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт Преземи CV

Александар Ацески

Нас. вон. д-р Александар Ацески Предмет: Биомеханика Преземи CV

Владимир Вуксановиќ

Вонреден Професор д-р Владимир Вуксановиќ Предмет: Антропомоторика Преземи CV

Катерина Спасовска

Нас. вон. д-р Катерина Спасовска Предмет: Спортска гимнастика Преземи CV

Борче Даскаловски

Вон. проф. д-р Борче Даскаловски borche.daskalovski@ffosz.ukim.mk Предмет: Кошарка Преземи CV

Влатко Неделковски

Нас. доц. д-р Влатко Неделковски Предмет: Ракомет Преземи CV

Андријана Мисовски

Нас. доц. д-р Андријана Мисовски zandrijana@yahoo.com Предмет: Одбојка  

Руждија Калач

Вон.проф. д-р Руждија Калач Предмет: Боречки спортови 1 (Бокс и Борење) Преземи CV

Влатко Павлески

Доцент – проф. Влатко Павлески Предмет: Спортски Танци и Ора Меил: vlatko.pavleski@ffosz.ukim.edu.mk

Славица Новачевска

Доцент д-р. Славица Новачевска Раководител на Катедра за физичко образование, спорт и спортски менаџмент. Предмет : Спорт и здравје Меил : slavica.novacevska@ffosz.ukim.edu.mk

Бранко Крстевски

Доцент д-р. Бранко Крстевски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : branko.krstevski@ffosz.ukim.edu.mk

Јана Каршаковска Димитриоска

Доцент д-р Јана Каршаковска Димитриоска Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : jana.dimitrioska@ffosz.ukim.edu.mk

Сашо Тодоровски

Доцент д-р Сашо Тодоровски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : saso.todorovski@ffosz.ukim.edu.mk

Ристо Стаменов

Доцент д-р. Ристо Стаменов Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : risto.stamenov@ffosz.ukim.edu.mk