Славица Новачевска

13 Јул


Доц.д-р Славица Новачевска

Раководител на Катедра за физичко образование, спорт и спортски менаџмент.

Предмет : Спорт и здравје

Меил : slavica.novacevska@ffosz.ukim.edu.mk