Category Професори

Сашо Тодоровски

Доц.д-р Сашо Тодоровски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : saso.todorovski@ffosz.ukim.edu.mk

Јана Каршаковска Димитриоска

Доц.д-р Јана Каршаковска Димитриоска Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : jana.dimitrioska@ffosz.ukim.edu.mk

Бранко Крстевски

Доц.д-р Бранко Крстевски Предмет : Спорт и здравје Меил адреса : branko.krstevski@ffosz.ukim.edu.mk

Славица Новачевска

Доц.д-р Славица Новачевска Раководител на Катедра за физичко образование, спорт и спортски менаџмент. Предмет : Спорт и здравје Меил : slavica.novacevska@ffosz.ukim.edu.mk

Влатко Павлески

Доц.д-р Влатко Павлески Предмет: Спортски Танци и Ора Меил: vlatko.pavleski@ffosz.ukim.edu.mk Преземи CV MK Преземи CV EN

Руждија Калач

Проф. д-р Руждија Калач Предмет: Боречки спортови 1 (Бокс и Борење) Преземи CV

Андријана Мисовски

Вонр.проф  д-р Андријана Мисовски – продекан Предмет: Одбојка zandrijana@yahoo.com    

Влатко Неделковски

Вонр.проф.д-р Влатко Неделковски – декан Предмет: Ракомет Преземи CV

Борче Даскаловски

Вон. проф. д-р Борче Даскаловски borche.daskalovski@ffosz.ukim.mk Предмет: Кошарка Преземи CV

Катерина Спасовска

Проф д-р Катерина Спасовска Предмет: Спортска гимнастика Преземи CV