Примена на спортот и физичката активност за социјална инклузија

  • Home
  • Примена на спортот и физичката активност за социјална инклузија

Со задоволство ви ја претставуваме информативната брошура од Научистражувачкиот проект на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во 2019та – на тема:

„Примена на спортот и физичката активност за социјална инклузија и кохезија на студентите со попреченост на УКИМ“