Научна конференција RPESH

Материјали од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020 Ви благодариме што бевте дел од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020. Кликнете подолу на некое од копчињата за да ги преземете материјалите кои се користеа на семинарот. Методи за оценување - Гонтарев Серјожа Моторички развој - Вуксановиќ Владимир Здрава храна - Шукова Даниела Настава во услови на CoVid19 - Алиу Мустафа
Начин на добивање на сертификат за онлајн едукацијата на 24.09.2020 var captainformCustomVars = {}; var captainformThemeStyle = {}; var append_element = append_element || function(e){if(void 0==e)return!1;if(!("elementType"in e))return!1;var n=null;if(n=e.following?e.following.parentElement:e.inside?e.inside:e.replacing?e.replacing.parentElement:"script"==e.elementType?document.head:document.body,null==n)return!1;var l=document.createElement(e.elementType);delete e.elementType,l=jQuery.extend(l,e),e.replacing?n.replaceChild(l,e.replacing):n.appendChild(l)}; var captainformDomReady = captainformDomReady || function(e){var t=!1,n=function(){document.addEventListener?(document.removeEventListener("DOMContentLoaded",d),window.removeEventListener("load",d)):(document.detachEvent("onreadystatechange",d),window.detachEvent("onload",d))},d=function(){t||!document.addEventListener&&"load"!==event.type&&"complete"!==document.readyState||(t=!0,n(),e())};if("complete"===document.readyState)e();else if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",d),window.addEventListener("load",d);else{document.attachEvent("onreadystatechange",d),window.attachEvent("onload",d);var o=!1;try{o=null==window.frameElement&&document.documentElement}catch(a){}o&&o.doScroll&&!function c(){if(!t){try{o.doScroll("left")}catch(d){return setTimeout(c,50)}t=!0,n(),e()}}()}}; var readyStateOverflowInterval; captainformDomReady(function() { if (document.getElementById('captainform_js_global_vars') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_js_global_vars", textContent: 'var frmRef=""; try { frmRef=window.top.location.href; } catch(err) {};
Онлајн Семинар 24.09.20 Ве покануваме на онлајн семинар кој ќе се одржи на платформата Zoom на тема: Физичкото образование  – Клучна компонента за квалитетна одделенска настава Агендата, како и деталите за поврзување на Zoom можете да ги преземете со клик на копчето подолу. Ви благодариме и ве очекуваме! ПРЕЗЕМЕТЕ АГЕНДА
ЛИНК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани посетители, Активен е линкот за следење на конференцијата RPESH 2020. Како избрана платформа ќе се користи Zoom. Кликнете на следниот линк за да се приклучите на конференцијата: Join our Cloud HD Video Meeting now Време: 05 Јуни, 2020 во 09:30 (UTC/GMT +2) Доколку сакате рачно да се приклучите на конференцијата, внесете ги следните генералии

Конечен програм за конференцијата

КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКОТ ЗА ДА ЈА ПРЕЗЕМЕТЕ КОНЕЧНАТА АГЕНДА ЗА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА  

Упатство за пишување на труд за виртуелна конференција RPESH2020

Почитувани, Кликнете на линкот подолу за да го преземете документот кој претставува упатство за пишување на труд за виртуелна конференција RPESH2020. ЛИНК ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Информации за 4та виртуелна конференција

4та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА ВИРТУЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ФИЗИЧКОTO ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ и ЗДРАВЈЕТО – RPESH2020 04 – 05 ЈУНИ, СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА   >>> Кликнете тука за да ја преземете брошурата во PDF формат <<<   INTERNATIONAL CONFERENCE BOARD Prof. Dr. Lence ALEKSOVSKA VELICKOVSKA, Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia Prof. Dr. Ivan ANASTASOVSKI,

Пленарни предавачи

Почесни и пленарни предавачи: Prof. Dr. Natalia BALAGUÉ, National Institute of Physical Education (INEFC), Барселона, Шпанија. Topic: Updating exercise prescription in health and disease. Email: nataliabalague@gmail.com   Prof. Dr. Mojca DOUPONA, Faculty of sport, University of Љубљана, Словенија. Topic: The role of parents in the sports careers of young athletes. Email: Mojca.Doupona@fsp.uni-lj.si   Prof. Dr.

RPESH is going virtual

Dear all, Unfortunately, we must inform you about changing the way of holding our conference, to be held from 4 to 6 June 2020 in Skopje (Republic of North of Macedonia). Due to the new situation with pandemic Covid/19 in Europe, we want to inform you that the physical conference you are organizing as a

RPESH станува виртуелна конференција

Почитувани, За жал, мора да ве информираме за промената на начинот на одржување на нашата конференција, која треба да се одржи од 4 до 6 Јуни 2020 година во Скопје (Република Северна Македонија). Поради новонастаната состојба со пандемијата на Ковид/19 во Европа, сакаме да ве информираме дека од физичка конференција ќе ја организираме како виртуелна