Научна конференција RPESH

Конечен програм за конференцијата

КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКОТ ЗА ДА ЈА ПРЕЗЕМЕТЕ КОНЕЧНАТА АГЕНДА ЗА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА  

Упатство за пишување на труд за виртуелна конференција RPESH2020

Почитувани, Кликнете на линкот подолу за да го преземете документот кој претставува упатство за пишување на труд за виртуелна конференција RPESH2020. ЛИНК ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Информации за 4та виртуелна конференција

4та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА ВИРТУЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ФИЗИЧКОTO ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ и ЗДРАВЈЕТО – RPESH2020 04 – 05 ЈУНИ, СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА   >>> Кликнете тука за да ја преземете брошурата во PDF формат <<<   INTERNATIONAL CONFERENCE BOARD Prof. Dr. Lence ALEKSOVSKA VELICKOVSKA, Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia Prof. Dr. Ivan ANASTASOVSKI,

Пленарни предавачи

Почесни и пленарни предавачи: Prof. Dr. Natalia BALAGUÉ, National Institute of Physical Education (INEFC), Барселона, Шпанија. Topic: Updating exercise prescription in health and disease. Email: nataliabalague@gmail.com   Prof. Dr. Mojca DOUPONA, Faculty of sport, University of Љубљана, Словенија. Topic: The role of parents in the sports careers of young athletes. Email: Mojca.Doupona@fsp.uni-lj.si   Prof. Dr.

RPESH is going virtual

Dear all, Unfortunately, we must inform you about changing the way of holding our conference, to be held from 4 to 6 June 2020 in Skopje (Republic of North of Macedonia). Due to the new situation with pandemic Covid/19 in Europe, we want to inform you that the physical conference you are organizing as a

RPESH станува виртуелна конференција

Почитувани, За жал, мора да ве информираме за промената на начинот на одржување на нашата конференција, која треба да се одржи од 4 до 6 Јуни 2020 година во Скопје (Република Северна Македонија). Поради новонастаната состојба со пандемијата на Ковид/19 во Европа, сакаме да ве информираме дека од физичка конференција ќе ја организираме како виртуелна