RPESH2020: 4та меѓународна научна конференција RPESH2020: 4та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ФИЗИЧКОTO ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ и ЗДРАВЈЕТО, 27-29 МАЈ, СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Почитувани, Од име на Факултет за физичко образование, спорт и здравје,  Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Северна Македонија и Организацискиот комитет на конференцијата, со задоволство објавува информација за претстојната 4та Меѓународна научна конференција во Физичкото