Информации за 4та виртуелна конференција4та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА ВИРТУЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ФИЗИЧКОTO ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ и ЗДРАВЈЕТО – RPESH2020

04 05 ЈУНИ, СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

>>> Кликнете тука за да ја преземете брошурата во PDF формат <<<

 

INTERNATIONAL CONFERENCE BOARD

 1. Prof. Dr. Lence ALEKSOVSKA VELICKOVSKA,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Ivan ANASTASOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Natali BALAGUÈ,

National Institute of Physical Education (INEFC), Barcelona, Spain

 1. Prof. Dr. Prof. Dr. Daniel Eckert Lindhammer,

Faculty of sport management, University of Leipzig, Germania

 1. 5. Dr. Milan ŽVAN,

Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia

 1. Prof. Dr. Moica DOUPONA,

Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia

 1. 7. Dr. Mehmet GÜNAY,

Physical Education and Sports, Gazi University School, Ankara, Turkey

 1. 8. Dr. Ebru ÇETİN

Physical Education and Sports, Gazi University School, Ankara, Turkey

CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE / REVIEWERS

 1. Prof. Dr. Milan NAUMOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Vujica ŽIVKOVIĆ,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Robert HRISTOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Joško MILENKOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Daniela ŠUKOVA STOJMANOVSKA,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Žarko KOSTOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Gjeorgi GJEORGIEV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Vančo POP-PERTEVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Duško IVANOV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Gino STREZOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Serjoža GONTAREV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Aleksandar TUFEČKIEVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Nebojša MARKOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Ilija KLINČAROV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Keith DAVIDS,

University of Manchester, England

 1. Prof. Dr. Daniel Eckert Lindhammer,

Faculty of sport management, University of Leipzig, Germania

 1. Prof. Dr. Robet REIN

University of Koln, Germania

 1. Prof. Dr. Antionio BIANCO,

University Di Study of Palermo, Italy

 1. Prof. Dr. Maria JELACA,

Southwestern College and San Diego State University, USA

 1. Prof. Dr. Saša JAKOVLJEVIĆ,

Faculty of sport and physical education, University of Belgrade, Serbia

 1. Prof. Dr. Janez VODIČAR,

Faculty of sport, University of Ljubljana, Slovenia

 1. Prof. dr. Milovan BRATIČ

Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia

 1. Prof. Dr. Sergej OSTOJIĆ,

Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, Serbia

 1. Prof. Dr. Munir TALOVIĆ

Faculty of Sport and Physical, University of Sarajevo, BIH

 1. Prof. Dr. Izet RADZO,

Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo, BIH

 1. Prof. Dr. Martin PUPISH

Physical Education and Sports, Faculty of Chemical and Food, Technology, Slovak University of Technology, Slovakia

 1. Prof. Dr. Tomislav KRSTIČEVIĆ,

Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia

 1. Prof. Dr. Igor JURKIĆ,

Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia

 1. Prof. Dr. Tatiana Iancheva,

National Sports Academy, Vasil Levski, Sofia, Bulgaria

 1. Prof. Dr. Apostol Slavcev,

National Sports Academy, Vasil Levski, Sofia, Bulgaria

 1. Prof. Dr. Ljudmil Petrov

Faculty of physical education, University of Veliko Turnovo, Bulgaria

 1. Prof. Dr. Branimir MIKIĆ

Faculty of education, University of Travnik, BIH

 1. Prof. Dr. Vesna BABICH

Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia

 1. Prof. Dr. Ivanka GAJIĆ,

Faculty of Sport, University Union, Nikola Tesla, Belgrade, Serbia

 1. Prof. Dr. Musa SELIMI,

Faculty of physical education, University of Priština, Kosovo

 

ORGANIZING COMMITTEE

President:

 1. Prof. Dr. Lence ALEKSOVSKA VELICKOVSKA,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

Members:

 1. Prof. Dr. Ivan ANASTASOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Milan NAUMOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, University in Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Gjeorgi GJEORGIEV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Serjoža GONTAREV,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Goran NIKOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Prof. Dr. Mitrička STARDELOVA,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Ruzdija KALAČ

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Andrijana ZAFIROVSKA MISOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Aleksandar ACEVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Vladimir VUKSANOVIČ

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Aleksandar SIMEONOV

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof.d-r Katerina SPASOVSKA

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Borče DASKALOVSKI

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass.Prof. Dr. Vlatko NEDELKOVSKI

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Prof. Dr. Žikica TASEVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Dr. Luka POPOVSKI,

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

 1. Ass. Dr. Jana KARŠAKOVSKA DIMITROSKA

Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Macedonia

Време и место на одржување:

04 – 05/ Јуни/ 2020 година, Скопје, Република Северна Македонија

 

Целта на 4та научна виртуелната конефернција:

Целта на 4та научна виртуелна конференција е да ги донесе сите релевантни научни и стручни лица научници и експерти од областа на образованието и спортот на едно место (онлине), за отворање на широка дебата околу состојбите во образованието и спортот.

Почесни и пленарни предавачи:

Prof. Dr. Natalia BALAGUÉ,

National Institute of Physical Education (INEFC), Barcelona, Spain.

Topic: Updating exercise prescription in health and disease.

Prof. Dr. Mojca DOUPONA,

Faculty of sport, University of Ljubljana, Slovenia.

Topic: The role of parents in the sports careers of young athletes.

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY,

Physical Education and Sports, Gazi University School, Ankara, Turkey.

Topic: The role of trainer for improving athlete’s health and performance.

Теми за виртуелната конеференција:

 • Анатомија и физиологија на спортот и вежбањето,
 • Спортска психологија,
 • Спортско управување и комерцијализација,
 • Спорт и обука на наставници,
 • Спорт и наставни методи,
 • Спортска етика,
 • Здравје, велнес и фитнес
 • Биомеханика на спорт и вежбање,
 • Технологија во спортот,
 • Моторна контрола, моторички развој и моторичко учење,
 • Спортска медицина и исхрана,
 • Спорт култури и идентитети
 • Физичко образование, елементарни игри и спорт,
 • Социологија на спорт и спортска педагогија,
 • Спортски туризам и рекреација,
 • Спортско новинарство и
 • Адаптирано физичко образование и спорт за лица со попреченост.

Тип на презентација: ВИРТУЕЛНА (ОНЛАЈН)

Интернет усна презентација, на секој прифатен труд да биде од времетрaење до 20 минути.

Интернет постер презентација, преку пауер поинт на прифатен труд во времетрање до 10 минити.

Клучни датуми:

 Процес   Рок
Аплицирање              Наслов и апстракт  (200 збора) до 20/05/2020
Поднесување на трудот   Целосен труд до 01/06/2020
Регистрација на интернет виртуелна конференцијата Виртуелно 10 до 18 часот 04/06/2020

 

Електронска пошта: prof.anastasovski@gmail.com или gontarevserjoza@gmail.com

Цена на регистрација за труд:

Котизација за секој прифетен труд изнесува 70 евра, без оглед на бројот на автори на трудот.

Котизацијата вклучува: интернет зборик на трудови и интернет сертивикат за учество и презентација на виртулената конференција.

Официјални јазици:

Македонски,

Англиски.

Информации за уплата на котизација:

За уплата во денари
Жиро сметка: 160010 309378818
Шифра 723019 програма 41
Цел на дознака: За учество на четврта меѓународна виртуелна конференција
Напомена: Да се достави интернет доказ за извршена уплата.

ACCOUNT DETAILS (For payments in EUR only)
Correspodent bank details:
DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE
SWIFT BIC: MARK DE FF
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0108 907
Name:UKIM Fakultet za fizicka kultura Skopje
Details of payment: Virtual conference RPESH2020, Registration fee

Note: Submit online proof of payment