Наставен план – Прв циклус студии

  • Home
  • Наставен план – Прв циклус студии

Тука можете да ги видите наставните планови за прв циклус студии на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје

Отворете го посакуваниот таб и кликнете на „Преземи документ“ за да го видите PDF документот.

ФФОСЗ – 8 семестри 2022/23

Преземи документ

ФФОСЗ – 8 семестри 2017/18

Преземи документ

Спорт – 6 семестри 2022/23

Преземи документ 

Спорт – 6 семестри 2017/18

Преземи документ