ФФОСЗ

ЛИНКОВИ ЗА СЕМИНАРИ – ТРЕТА ГОДИНА

Боречки 1 Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/91242074437 Meeting ID: 912 4207 4437 Passcode: 048768 Термин: Сабота 20.11.2021 – 15:00ч Теорија и методика на спортскиот тренинг Zoom-Meeting: https://us04web.zoom.us/j/78576792302?pwd=Z1RJU3JDNnFRVmpEVmZTZTBocU5IZz09 Meeting-ID: 785 7679 2302 Passcode: B8cbN7 Термин: Недела 21.11.2021 – 16:00ч Медицина на спорт Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/74702923259?pwd=aFA2Qkp6TXBCdjRLclpyajVRTFU2UT09 Meeting ID: 747 0292 3259 Passcode: pr1idF Термин: Недела 21.11.2021 –

ЛИНКОВИ ЗА ONLINE СЕМИНАРИ – ВТОР ДЕЛ

Методологија со статистика Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/9337349498?pwd=RHB2UThhaGxPRTVNZktrS2JLK2ltUT09 Meeting ID: 933 734 9498 Passcode: 12345 Физиологија Topic: Icko Gjorgoski’s Zoom Meeting Time: Nov 13, 2021 03:08 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/3493240911?pwd=TnRYV1Z6eWxqNkRhMnJLZTE4Y2tLdz09 Meeting ID: 349 324 0911 Passcode: 2310960 Педагогија Topic: ФФОСЗ’s Pedagogija – seminar za vonredni studenti Time: Nov 13, 2021 04:00 PM Sarajevo, Skopje,

НОВИ ТАТАМИ ВО ПРЕСРЕТ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЈУДО

Во пресрет на Светскиот ден на Јудо, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, обезбеди нови татами за наставата по Јудо за студентите.  

ОНЛАЈН СЕМИНАР 2 – 26.10.21 МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД СПОРТСКИТЕ ИГРИ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА ТАНДЕМ НАСТАВА

Почитувани, Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование при Факултетот за физичко образование спорт и здравје- Скопје, во наредниот период (во континуитет) ќе реализира On-line семинари на тема: “Предизвици и перспектива во наставата по физичко образование: Професионален развој и стручно усовршување на тандем наставниците“. Целта на овие етапни едукации е укомпонирање на предизвиците