ОНЛАЈН СЕМИНАР 2 – 26.10.21 МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД СПОРТСКИТЕ ИГРИ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА ТАНДЕМ НАСТАВА

  • Home
  • Македонски
  • ОНЛАЈН СЕМИНАР 2 – 26.10.21 МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД СПОРТСКИТЕ ИГРИ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА ТАНДЕМ НАСТАВА


Почитувани,

Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование при Факултетот за физичко образование спорт и здравје- Скопје, во наредниот период (во континуитет) ќе реализира On-line семинари на тема: “Предизвици и перспектива во наставата по физичко образование: Професионален развој и стручно усовршување на тандем наставниците“.

Целта на овие етапни едукации е укомпонирање на предизвиците од тандем наставата по физичкото образование  како и професионална надградба, развој и стручно усовршување на тандем наставниците.

На следниот линк може да се информирате за вториот онлајн семинар: Семинар 26.10.21