Важна информација за запишување на факултет

Сите студенти кои се примени и ги има на конечната ранг листа, потребно е да дојдат на 12.09.2022 и 13.09.2022 и да го завршат запишувањето на Факултетот. При запишувањето кандидатите поднесуваат