2022 август

Важна информација за упис!

Почитувани идни студенти, Ве потсетуваме дека е задолжително да се донесат оригиналните документи со физичко присуство во просториите на студентската служба на факултетот. Аплицирање на онлајн сервисот upisi.ukim.mk е задолжително, но

НАСОКИ ЗА УПИС НА IKNOW ПРВ ЦИКЛУС 2022 Почитувани идни студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, За да се регистрирате, кликнете на овој линк: https://upisi.ukim.mk. Потоа кликнете на копчето „Регистрирај се“ и следете ги чекорите.
Отворен ден на универзитетот Св. Кирил и Методиј – 19.08.2022 Драги матуранти, наши идни студенти, ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој