НАСОКИ ЗА УПИС НА IKNOW ПРВ ЦИКЛУС 2022 Почитувани идни студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, За да се регистрирате, кликнете на овој линк: https://upisi.ukim.mk. Потоа кликнете на копчето „Регистрирај се“ и следете ги чекорите. Ве молиме имајте на ум дека регистрацијата е задолжителна! Откога ќе ја завршите вашата регистрација, потребно е сите документи да ги прикачите скенирани во последниот