Конечна ранг листа и информации за упис за учебната 2022/2023 година

Почитувани идни студенти, Во прилог e конечната ранг листа за првиот уписен рок за учебната 2022/2023 година. Примените кандидати се запишуваат на 12.09 и 13.09.2022 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат : Индекс, студентска легитимација и пријавни листови (може да ги најдете во книжарата на факултетот). Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5×4,5 и една со