Конечна ранг листа и информации за упис за учебната 2022/2023 година

Почитувани идни студенти, Во прилог e конечната ранг листа за првиот уписен рок за учебната 2022/2023 година. Примените кандидати се запишуваат на 12.09 и 13.09.2022 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат