КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА И ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Почитувани идни студенти, Во прилог e конечната ранг листа за вториот уписен рок за учебната 2022/2023 година. Примените кандидати се запишуваат на 26.09.2022 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат : Индекс, студентска легитимација и пријавни листови (може да ги најдете во книжарата на факултетот). Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5×4,5 и една со димензии 2×3). Потврда