Резултати од испитот по Педагогија одржан на 13.09.2021

Резултати од испитот по Педагогија одржан на 13.09.2021 Ред. бр. Бр.на индекс Оценка 1. 6698 8 2. 6626 7 3. 6594 7 4. 6603 6 5. 6320 6   Оценка може да се земе во Среда 22.09.2021 во 10.00 часот, на Филозофскиот факултет кај проф. д-р Лена Дамовска