Резултати од испитот по Педагогија одржан на 13.09.2021Резултати од испитот по Педагогија одржан на 13.09.2021

Ред. бр. Бр.на индекс Оценка
1. 6698 8
2. 6626 7
3. 6594 7
4. 6603 6
5. 6320 6

 

Оценка може да се земе во Среда 22.09.2021 во 10.00 часот,

на Филозофскиот факултет кај проф. д-р Лена Дамовска