СООПШТЕНИЕ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 2021/2022 СООПШТЕНИЕ за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во академската 2021/2022 година Кандидатите се пријавуваат електронски, со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси: електронска адреса на Универзитетската школа за докторски студии: skola_za_ds@ukim.edu.mk