Онлајн Семинар 23.09.21 – ПЕДАГОШКО, ПСИХОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ КОМПОНЕНТИ ВО ТАНДЕМ НАСТАВАТА

Почитувани,   Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование при Факултетот за физичко образование спорт и здравје- Скопје, во наредниот период (во континуитет) ќе реализира On-line семинари на тема: “Предизвици и перспектива во наставата по физичко образование: Професионален развој и стручно усовршување на тандем наставниците“.   Целта на овие етапни