Онлајн Семинар 23.09.21 – ПЕДАГОШКО, ПСИХОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ КОМПОНЕНТИ ВО ТАНДЕМ НАСТАВАТА

  • Home
  • Македонски
  • Онлајн Семинар 23.09.21 – ПЕДАГОШКО, ПСИХОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ КОМПОНЕНТИ ВО ТАНДЕМ НАСТАВАТА


Почитувани,

 

Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование при Факултетот за физичко образование спорт и здравје- Скопје, во наредниот период (во континуитет) ќе реализира On-line семинари на тема: “Предизвици и перспектива во наставата по физичко образование: Професионален развој и стручно усовршување на тандем наставниците“.

 

Целта на овие етапни едукации е укомпонирање на предизвиците од тандем наставата по физичкото образование  како и професионална надградба, развој и стручно усовршување на тандем наставниците.

 

Во врска со напред наведените активности Ве информираме на динамиката и тематиката па предвидените On-line семинари.

 

На следниот линк може да се информирате за онлајн семинарите:  Seminari event 1 23.09.21