2023 септември 11

Конечна ранг листа и информации за упис за учебната 2023/2024 година

Почитувани идни студенти, Во прилог e конечната ранг листа за првиот уписен рок за учебната 2023/2024 година. Примените кандидати се запишуваат на 12.09 и 13.09.2023 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат : Индекс, студентска легитимација

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

Почитувани студенти, Во прилог се резултатите по предметот Кинезиолошка антропологија одржан на 31.08.2023 година. Положени студенти : 7177-7 7091-7 7058-6 6070-7 7094-7 7133-7 7088-7 7127-6 7064-6 7102-7 7043-7 7161-6 6999-6