2023 септември 21

Прелиминарна ранг листа за втор уписен рок за прв циклус на студии 2023/2024

Почитувани идни студенти, Во прилог e прелиминарната ранг листа за вториот уписен рок за учебната 2023/2024 година. Примените кандидати се запишуваат на 26.09.2023 година. При запишувањето кандидатите поднесуваат : Индекс, студентска легитимација

Информација за упис од една во друга насока

Почитувани студенти, За дипломираните студенти, краен рок за поднесување на барање за упис од една во друга насока е 28.09.2023. Барањето заедно со уверението треба да се достави во архива.