Информација за упис од една во друга насокаПочитувани студенти,

За дипломираните студенти, краен рок за поднесување на барање за упис од една во друга насока е 28.09.2023. Барањето заедно со уверението треба да се достави во архива.