Резултати од испитот по Педагогија 05.09.2023

Положени студенти од испитот по Педагогија одржан на 05.09.2023 Индекс оценка 1. 6913  10 2. 6920  9 3. 6070  8 4. 6210  8 5. 6606  7 6. 6895  7 7.