Упис на зимски семестар

Почитувани студенти, Уписот на зимски семестар за студентите од втора, трета и четврта година е од 20.09.2023 година.