Резултати од испитот по Педагогија 05.09.2023Положени студенти од испитот по Педагогија одржан на 05.09.2023
Индекс оценка
1. 6913  10
2. 6920  9
3. 6070  8
4. 6210  8
5. 6606  7
6. 6895  7
7. 6612  7
8. 6799  7
9. 6466  6
10. 6619  6
11. 6941  6
12. 6988  6
13. 6912  6
Студентите за оценка може да дојдат на 18.09.23 во 09:30 часот, на Филозофски факултет кај Проф. д-р. Лена Дамовски