2021 октомври 18

ОНЛАЈН СЕМИНАР 2 – 26.10.21 МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД СПОРТСКИТЕ ИГРИ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА ТАНДЕМ НАСТАВА

Почитувани, Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование при Факултетот за физичко образование спорт и здравје- Скопје, во наредниот период (во континуитет) ќе реализира On-line семинари на тема: “Предизвици и перспектива во наставата по физичко образование: Професионален развој и стручно усовршување на тандем наставниците“. Целта на овие етапни едукации е укомпонирање на предизвиците