Листа на изборни предмети за насока ФЗО и за насока СПОРТ

Почитувани студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во листата подолу се издвоени изборните предмети за насока ФЗО (четиригодишни студии) и за насока СПОРТ (тригодишни студии) за зимски семестар во учебната 2021/2022 година. Во iKnow направете запишување на изборните предмети согласно со семестарот кој сега го запишувате. ФЗО: ———————————————— Прв семестар: Мал фудбал