ФФОСЗ

ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/21

Во прикачениот документ се објавени сите термини за семинари за вонредните студенти во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Документот се однесува на вонредните студенти на тригодшни и четиригодишни студии. Полагањата ќе се одржуваат комбинирано: онлајн и во амфитеатар, во согласност со Ковид протоколите. Носењето на маска и држењето на препорачаната дистанца е задолжително при физичко

Упатство за запишување на нов семестар и запишување на предмети

Доколку имате потешкотии во делот на запишување на новиот (летен) семестар или со запишувањето на предметите во iKnow, кликнете на линкот подолу за до прегледате корисничкото упатство за iKnow. На страна бр. 6 е сликовито и детално објаснето како се запишува нов семестар и како се внесуваат предметите. ПРЕЗЕМИ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летен семестар 2020/2021

Во прилог е листата на изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Предметите се одбираат од регуларната листа на изборни предмети која е понудена во iKnow освен таму каде што е наведено дека треба да се одбере предметот од УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА. НАСОКА СПОРТ – 3 годишни студии

Предмети од универзитетска листа на УКИМ – II циклус

Предмети од универзитетска листа на УКИМ за втор циклус студии:   Име Код Професори Биомеханичка анализа УИСМБА Роберт Христовски; Александар Туфекчиевски; Иницијална методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците УИСМИМСОАП Георги Георгиев; Истражувања во врска со половата зрелост УИСМИВПЗ Даниела  Шукова Стојмановска; Истражувања за трансформација на моторната оперативност и на силовите способности УИСМИТМОСС Владимир Вуксановиќ; Мониторирање

Анкета за изборни предмети од УКИМ (осми семестар)

Почитувани студенти, Активна е анкета за избор на предмет од Универзитетската листа на УКИМ. Анкетата ќе биде отворена за гласање до недела (07.03.2021) Потребно е да гласаат само оние студенти кои се запишале во осми семестар. Доколку НЕ СТЕ ЗАПИШАНИ во ОСМИ семестар, НЕ ја пополнувајте анкетата. Кликнете тука за да ја отворите анкетата  

Листа на изборни предмети

Четиригодишни студии – насока ФЗО: Примена на компјутери во физичката култура‎ Елементарно физичко образование‎ Мерење и тестирање во боречките спортови‎ Акробатика‎ Училишен спорт‎ Аеробик и пилатес‎ Методологија на подготовка на стручни трудови‎ Одбојка на песок‎ Ракомет на плажа‎ Родови и спорт‎ Фитнес и бодибилдинг‎ Кик – бокс‎ Олимпизам‎ Атлетски повеќебој‎ Спортски менаџмент‎ Нутрициски и суплементациски

Задолжителна анкета за изборни предмети 2020/2021 Почитувани студенти, Ве молиме најдоцна до 01.03.2021 пополнете ја анкетата за избор на изборни предмети во учебната 2020/2021 година за сите студенти на прв циклус на студии. Доколку еднаш сте го запишале предметот во претходниот семестар, не го избирајте повторно бидејќи предметот не може два пати да се запише во текот на студирањето. По завршувањето
Документи за пријавување и запишување за втор циклус – втор уписен рок

Почитувани студенти, Потребните документи како и начинот на аплицирање можете да ги најдете на официјалниот конкурс објавен од УКИМ за втор циклус – втор уписен рок. Пријавувањето на кандидатите се врши електронски на платформата upisi.ukim.edu.mk. Дополнително, потребно е сите ваши документи да ги испратите скенирани на: upisi-ffosz@ukim.edu.mk Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС

Почитувани идни студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, Потсетување до заинтересираните студенти дека е отворен Вториот уписен рок за втор циклус, ве молиме вашите електронски апликации пополнете ги на: https://upisi.ukim.mk Задолжително во апликацијата одберете Постдипломски студии.

Резултати од испитот по Педагогија одржан  на 25.01.2021

  6579 10 6570 10 6654 10 6642 10 6565 10 6580 10 6617 10 6575 10 6605 10 6584 10 6573 10 6596 10 6681 10 6699 9 6629 9 6450 9 6595 9 6643 9 6604 9 6578 9 6656 8 6592 8 6625 8 6591 8 6624 8 6576 8 6571 8