АНКЕТА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКА ФЗО – 2022Ве молиме изберете за кој семестар гласате. Анкетата ќе биде активна до САБОТА (19.02.2022) до 00:00ч.