Резултати од испит по педагогијаРезултати од испитот по Педагогија одржан  на 08.02.2022

Бр индекс оценка
6590 10
6720 10
6735 10
6736 10
6739 10
6747 10
6758 10
6775 10
6840 10
6757 9
6809 9
6768 9
6726 9
6762 9
2292 8
6825 8
6649 8
6719 8
6745 7
6748 7
6806 7
6754 7
6742 7
6727 6
6807 6
6636 6
6815 6
6725 6
6794 6
6830 6
6204 6

 

Студентите за оценка може да дојдат на 18.02.22 во 09:30 часот