ФФОСЗ

ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР – 2020/2021 ГОДИНА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.                НАСОКА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ     ПРВА ГОДИНА     07 НОЕМВРИ – 2020   08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА 11 – 14 Часот                      СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА 16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА   8 НОЕМВРИ
ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС СО НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ФФОСЗ Деканката на ФФОСЗ Ред. проф. д-р Ленче А. Величковска и продеканите Вонр. проф д-р Андријана Мисовски и Вонр. проф д-р Борче Даскаловски, во присуство на останатиот наставен кадар ги доделија индексите на новата генерација студенти. Раководството на факултетот им посака топло добредојде и успех во студирањето, истакнувајќи дека во текот

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ПРВА ГОДИНА НА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА   ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР   ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА - ПРОФ Д-Р ЈУЛИЈА ЖИВАДИНОВИЌ zivadinovikj@yahoo.com СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ПРОФ. Д-Р ОРЦЕ МИТЕВСКИ ogimnastika@yahoo.com ИСТОРИЈА НА ФИЗ.КУЛТУРА - ПРОФ. Д-Р ДУШКО
РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА РЕПУБЛИКА   СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА   Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје Факултет за физичко образование, спорт и дравје ул. „Димче Мирчев“ б.р. 3, 1000 Скопје     ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК Кандидатите кои се примени во третиот уписен рок имаат обврска да го запазат рокот за упис - 30.09.2020
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ, ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА 01 ОКТОМВРИ ЗАПОЧНУВА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (НЕПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 01.10.2020 ГОДИНА – ON LINE. ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ЌЕ БИДАТ ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ MICROSOFT TEAMS ИЛИ ZOOM. УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ
УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ – 2020 Г. УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ УПАТСТВО ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ 2020 Г.
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)   ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I - ГОДИНА час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 1 7.30 – 8.15 14 – 14.45 Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика – Т Изборен – 1   2
НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ СЕ РАЛИЗИРА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН                       ПРВА ГОДИНА (ПРВ СЕМЕСТАР) СПОРТСКА ГИМНАСТИКА                                 -           ON LINE ФУНКЦИОНАЛНА
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2 – СЕПТЕМВРИ 2020 Г. СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТО ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ 1 И 2 ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА   СКИЈАЊЕ 1 6595 6226 6257 6297 6454 6469 6234 5724 6024 6074 6437 6193 6569 6595 6638 Оценки ќе се даваат во среда 23.09.2020 6578 во 11.30 часот 4839 СКИЈАЊЕ 2 6167 6201 6017 5724 6167 6004
РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ Кандидатите кои се примени во ВТОРИОТ уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис - 25.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за третиот уписен рок. ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ Индекс и студенска легитимација Три фотографии (две