ФФОСЗ

ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР – 2020/2021 ГОДИНА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.                НАСОКА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ     ПРВА ГОДИНА     07 НОЕМВРИ – 2020  
ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС СО НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ФФОСЗ Деканката на ФФОСЗ Ред. проф. д-р Ленче А. Величковска и продеканите Вонр. проф д-р Андријана Мисовски и Вонр. проф д-р Борче Даскаловски, во присуство на

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ПРВА ГОДИНА НА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА   ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВИОТ
РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА РЕПУБЛИКА   СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА   Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје Факултет за физичко образование, спорт и дравје ул. „Димче Мирчев“ б.р. 3, 1000 Скопје     ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ, ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА 01 ОКТОМВРИ ЗАПОЧНУВА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (НЕПАРЕН) ЗАПОЧНУВА
УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ – 2020 Г. УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ УПАТСТВО ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ 2020 Г.
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)   ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I - ГОДИНА час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 1 7.30
НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ СЕ РАЛИЗИРА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН                      
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2 – СЕПТЕМВРИ 2020 Г. СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТО ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ 1 И 2 ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА   СКИЈАЊЕ 1 6595 6226 6257 6297 6454 6469 6234 5724 6024 6074
РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ Кандидатите кои се примени во ВТОРИОТ уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис - 25.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да