ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ, ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ, ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА И ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ

 1. НА 01 ОКТОМВРИ ЗАПОЧНУВА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА
 2. НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (НЕПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 01.10.2020 ГОДИНА – ON LINE. ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ЌЕ БИДАТ ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ MICROSOFT TEAMS ИЛИ ZOOM.
 3. УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ ТРАЕ ОД 15.09.2020 ГОДИНА ДО 30.09.2020 ГОДИНА
 4. СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ЗАДОЦНАТ СО ПРИЈАВУВАЊЕТО ЌЕ ПЛАТАТ КАЗНА ВО ВИСИНА ОД 500 ДЕНАРИ
 5. КАЗНЕНАТА СЕСИЈА, ДОКОЛКУ ИМА БАРАЊЕ ОД СТУДЕНТИТЕ, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26-30 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА.
 6. ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.11.2020 ДО 20.11.2020 ГОДИНА
 7. ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 11.01.2021 ДО 15.01.2021 ГОДИНА
 8. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД НАСОКАТА ФЗО, СТУДЕНТИТЕ ОД НАСКОКАТА СПОРТ И СТУДЕНТИТЕ КОИ ДИПЛО-МИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ТЕРМИНИТЕ:
 • ПРВА ГОДИНА –           07 И 08 НОЕМВРИ – 2020
 • ВТОРА ГОДИНА –           14 И 15 НОЕМВРИ – 2020
 • ТРЕТА ГОДИНА –           21 И 22 НОЕМВРИ – 2020
 • ЧЕТВРТА ГОДИНА –           28 И 29 НОЕМВРИ – 2020

ТЕРМИНИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМИНАРИТЕ ЗА СЕКОЈ ПРЕДМЕТ ОДДЕЛНО СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТАБЕЛАРНИОТ ПРЕГЛЕД – ON LINE.

 1. ЈАНУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 25.01.2020 ГОДИНА – 02.2020 ГОДИНА
 2. ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОРАДИ ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ НЕ ГИ ПРИЈАВИЛЕ ИСТИТЕ, ЌЕ ТРАЕ ОД 23.12.2020 ГОДИНА ДО 08.01.2021 ГОДИНА
 3. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 20.02.2021 ГОДИНА
 4. НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО МЕСЕЦИТЕ ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА (ДОКОЛКУ ПОСТОЈАТ УСЛОВИ).
 5. НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 15.02.2021 ГОДИНА ОД 7.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).

ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ИМААТ ОБВРСКА ДА ПРИСУСТВУВААТ НА ДВА СЕМИНАРИ ГОДИШНО, ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР СЕМИНАРИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО МЕСЕЦИТР НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ, ВО ТЕРМИНИТЕ КОИ СЕ НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР СЕМИНАРИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.           

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА  
 

07 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 14 Часот                      СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                      АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА 

8 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот                      ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

11 – 13 ЧАСОТ                     ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

14 – 16 Часот                      СКИЈАЊЕ – 1

 

ВТОРА ГОДИНА
 

14 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

15 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

08 НОЕМВРИ – 2020

16 – 18 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

21 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот         ФУДБАЛ

11 – 14 Часот         РАКОМЕТ

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

22 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот         ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

28 НОЕМВРИ – 2018

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

29 НОЕМВРИ – 2018

08 – 11 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот                     КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

            ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-20 ГОДИНА
 05 ДЕКЕМВРИ – 2020

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА 

 

НАСОКА СПОРТ

 

ПРВА ГОДИНА
 

07 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

08 НОЕМВРИ – 2020

10 – 13 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

14 – 16 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

  ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ

– ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ДИПЛОМСКА РАБОТА

НАСТАВАТА СЕ  РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО      ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

14 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                     МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

 

15 НОЕМВРИ – 20189

 

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

 

08 НОЕМВРИ – 2020

 

      16 – 18 Часот                     СКИЈАЊЕ – 2

     

22 НОЕМВРИ – 2020

 

15 – 16 Часот                     ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

                                    ТАКТИКА НА  ИЗБРАНИОТ СПОРТ  – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА

                                    ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО

                                    ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

22 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 

29  НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

1518 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-20 ГОДИНА
 

05 ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА
 

07 НОЕМВРИ – 2020

 

            08 – 11 Часот               СПОРТСКАГИМНАСТИКА       

           

08 НОЕМВРИ – 2020          

            11 – 13 Часот               ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ         

 

14 – 16 ЧАСОТ              СКИЈАЊЕ – 1                         

 

 

ВТОРА ГОДИНА
 

14 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот               АТЛЕТИКА      

15 НОЕМВРИ – 2020            

17 – 19 Часот               ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА        

08 НОЕМВРИ – 2018

            16  – 18 Часот              СКИЈАЊЕ – 2  

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

21 НОЕМВРИ – 2020

            08 – 11 Часот               ФУДБАЛ

             11 – 14  Часот                         РАКОМЕТ

             15 – 18  Часот                         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

28 НОЕМВРИ – 2020

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-20 ГОДИНА
 

05 ДЕКЕМВРИ – 2020

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)