УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ – 2020 Г.

  • Home
  • Македонски
  • УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ – 2020 Г.


УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

УПАТСТВО ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ 2020 Г.