ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР – 2020/2021 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР – 2020/2021 ГОДИНА


СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.           

 

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПРВА ГОДИНА  
 

07 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 14 Часот                      СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

8 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                      ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

11 – 13 ЧАСОТ                     ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

14 – 16 Часот                      СКИЈАЊЕ – 1

 

 

 

ВТОРА ГОДИНА
 

14 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

     

15 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

 

08 НОЕМВРИ – 2020

 

16 – 18 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

21 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот         ФУДБАЛ

11 – 14 Часот         РАКОМЕТ

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

22 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот         ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

28 НОЕМВРИ – 2018

 

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

 

29 НОЕМВРИ – 2018

 

08 – 11 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот                     КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

            ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-21 ГОДИНА
 

05 ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

НАСОКА СПОРТ

 

ПРВА ГОДИНА
 

07 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

08 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРA

 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

14 НОЕМВРИ – 2020

 

11 – 14 Часот                     МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

 

15 НОЕМВРИ – 20189

 

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      

22 НОЕМВРИ – 2020

 

15 – 16 Часот                     ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

                                    ТАКТИКА НА  ИЗБРАНИОТ СПОРТ  – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА

                                    ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО

                                    ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

22 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 

28  НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот                     КИНЕЗИТЕРАПИЈА

1518 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

                                      ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА  

                                      СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ 

                                      СО  ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-21 ГОДИНА
 

05 ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ И РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот               АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА
 

07 НОЕМВРИ – 2020

 

            11 – 14 Часот               СПОРТСКАГИМНАСТИКА       

           

08 НОЕМВРИ – 2020

                                   

            11 – 13 Часот               ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ         

14 – 16 ЧАСОТ              СКИЈАЊЕ – 1                         

 

ВТОРА ГОДИНА
 

08 НОЕМВРИ – 2018

 

            16  – 18 Часот              СКИЈАЊЕ – 2  

 

14 НОЕМВРИ – 2020

 

              08 – 11 Часот             АТЛЕТИКА

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

21 НОЕМВРИ – 2020

 

            08 – 11 Часот               ФУДБАЛ

             11 – 14  Часот                         РАКОМЕТ

             15 – 18  Часот                         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1       

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

28 НОЕМВРИ – 2020

 

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2       

 

ОБВРСКИТЕ ОКОЛУ

 ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ЗА 2020-20 ГОДИНА
 

05 ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

06  ДЕКЕМВРИ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)