ФФОСЗ

НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.   ПОЧИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА НА НАШИОТ ФАКУЛТЕТ ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 01.09 2020 ГОДИНА. ПОРАДИ СЛОЖЕНАТА ПОСТАПКАТА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ, НЕКОИ КАНДИДАТИ НЕМОЖАТ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО КОМПЛЕТНА

СООПШТЕНИЕ ЗА СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ФФОСЗ И СТУДЕНТИТЕ НА НЕМАТИЧНИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УКИМ СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ФФОСЗ И СТУДЕНТИТЕ ОД НЕМАТИЧНИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УКИМ   Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на 93–та седница, одржана електронски на 7.7.2020 година, донесе Одлука за определување надомест за дополнителни семинари со дел.бр. 0201-542 /4. За
УПИСИ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА УПИС НА СТИДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОЕРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА   Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование   ПРВ УПИСЕН РОК Пријавување на кандидатите:      31.08.2020 и 01.09.2020 година Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа): 03.09. 2020
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДЕМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА     НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, НА СВОЈАТА 64 СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА  20.07.2020 ГОДИНА, ДОНЕСЕ ОДЛУКА СО ДЕЛ. БР. 0201-615/8 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЗА УЧЕБНАТА
ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 ГОДИНА   СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА  СЕСИЈА - СЕПТЕМВРИ - 2020 ГОДИНА ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО Историја на физичката култура 14.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line Кинезиолошка антропологија 03.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line Пливање со ватерполо 23.09.2020 ВО 13 ЧАСОТ On line Антропомоторика 15.09.2020 ВО 10 ЧАСОТ On line
Резултати од испипитот по мал фудбал – футсал одржан на 26.06.2020 г РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ ОДРЖАН НА   26.06.2020   ПОЛОЖИЛЕ: Р. Бр. Бр. на индекс   Конечна оцена 1. 6604 2. 6615 3. 6204 4. 6580 5. 6571 6. 6579 7. 6698 8. 6573 9. 6603 10. 6581 11. 6578 12. 6617 13. 6669 14. 6634 15. 6605 16. 4839 17. 6709 18.
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУДБАЛ ОДРЖАН НА 29.06.2020 Г. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПОТЕОРИЈА  ФУДБАЛ ОДРЖАН НА   29.06.2020   ПОЛОЖИЛЕ: Р. Бр. Бр. на индекс   Конечна оцена 1. 6253 2. 6247 3. 6238 4. 6220 5. 6236 6. 6277 7. 6219 8. 6320 консултации 9. 6046 10. 6269 11. 6230 12. 6251 13. 6079 14. 6192 консултации 15. 6218 16. 6317 17. 6195 18.
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПЕДАГОГИЈА ОДРЖАН ВО ЈУНИ 2020 Г. РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТОТ ПО ПЕДАГОГИЈА ОД ЈУНСКАТА СЕСИЈА 2020 Г. СЕ НАОЃААТ ВО СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ ОДРЖАН НА 10.6.2020 ГОД.   ПОЛОЖИЛЕ СКИЈАЊЕ 1 5533, 5832 консултации, 5829, 6626, 6415, 6419, 6386, 6219, 6589, 6320, 5832, консултации, 6445, 6601, 6607, 6699, 6648, 6218, 6203, 6626, 6401, 6427, 6566, 6565, 3406, 6458 консултации, 6631, 6435 консултации, 6573, 6571, 6446 консултации, 6246, 6505, 5649, 6261, 6437 консултации,
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 09.06.2020 Г. REZULTATI   OD ISPITOT OD FUNKCIONALNA ANATOMIJA   ZA STUDENTITE NA FAKULTETOT ZA FIZI^KA KULTURA Odr`an na 09.06.2020   IME IME I PREZIME BROJ NA INDEKS KOLOKVIUM 1 KOLOKVIUM 2 Оливер Димитриески 6577 27 27 Наум Александровски 6603 27 27 Марко Кизиќ 6684 27 27 Тодор Гечевски 6676 30 30 Јован Крстевски 6666 27 27