РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУДБАЛ ОДРЖАН НА 29.06.2020 Г.РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПОТЕОРИЈА  ФУДБАЛ

ОДРЖАН НА   29.06.2020

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Р. Бр. Бр. на индекс

 

Конечна оцена
1. 6253
2. 6247
3. 6238
4. 6220
5. 6236
6. 6277
7. 6219
8. 6320 консултации
9. 6046
10. 6269
11. 6230
12. 6251
13. 6079
14. 6192 консултации
15. 6218
16. 6317
17. 6195
18. 6205
19. 6256
20. 5506
21. 3406
22. 6096
23. 6194 консултации
24. 6294
25. 5998
26. 6228
27. 6259
28. 6191
29. 6305
30. 6369
31. 6261
32. 6057
33. 6345
34. 6214 консултации
35. 6193
36. 6207
37. 6314
38. 6227
39.

Индексите со пријави за оцена да се остават  до среда 8.07.2020 во кутија на која што пишува Фудбал на влезот во факултетот.

Консултации: Вторник-Четврток од 10-12 часот

Проф. Д-р Небојша Марковски