Резултати од испипитот по мал фудбал – футсал одржан на 26.06.2020 г

  • Home
  • Македонски
  • Резултати од испипитот по мал фудбал – футсал одржан на 26.06.2020 г


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ

ОДРЖАН НА   26.06.2020

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Р. Бр. Бр. на индекс

 

Конечна оцена
1. 6604
2. 6615
3. 6204
4. 6580
5. 6571
6. 6579
7. 6698
8. 6573
9. 6603
10. 6581
11. 6578
12. 6617
13. 6669
14. 6634
15. 6605
16. 4839
17. 6709
18. 6600
19. 6643
20. 6587
21. 6662
22. 6592
23. 6664
24. 6584
25. 6601
26. 6576
27. 6597
28. 6570
29. 6583
30. 6624
31. 6588
32. 6656
33. 6596
34. 6620
35. 6591
36. 6626
37. 6622
38. 6042
39. 5201
40. 6629
41. 6693
42. Милош Цветковски Нема бр.индекс
43. 6632
44. 6633
45. 6574
46. 6666
47. 6635
48. 6625
49. 6602
50. 5814
51. 6631
52. 6649
53. 6586
54. 6678
55. 6612
56. 6619
57. 6607
58. 6638
59. 6595
60. 6645
61. 6585
62. 6606
63. 6640
64. 6599
65. 6593
66. 6677
67. 6641
68. 6618
69. 6628
70. 6647
71. 6653
72. 5894
73. 6660
74. 6672
75. 6590
76. 6613
77. Давид Николовски Нема бр.индекс
78.                         6569
79. 6572
80. 6566
81. 6565
82. 6627
83. 6661
84. 6598
85. 6621
86. 6654
87. 6616
88. 6636
89. 6575
90. 6673
91. 6637
92. 6648
93. Мартина Николова Нема бр.индекс
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Индексите со пријави за оцена да се остават  до среда 8.07.2020 во кутија на која што пишува МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ на влезот во факултетот.

Консултации: Вторник-Четврток од 10-12 часот

Проф. Д-р Небојша Марковски

Доц. Д-р Жикица Тасевски