2021 март

ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/21

Во прикачениот документ се објавени сите термини за семинари за вонредните студенти во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Документот се однесува на вонредните студенти на тригодшни и четиригодишни студии. Полагањата ќе се одржуваат комбинирано: онлајн и во амфитеатар, во согласност со Ковид протоколите. Носењето на маска и држењето на препорачаната дистанца е задолжително при физичко

Упатство за запишување на нов семестар и запишување на предмети

Доколку имате потешкотии во делот на запишување на новиот (летен) семестар или со запишувањето на предметите во iKnow, кликнете на линкот подолу за до прегледате корисничкото упатство за iKnow. На страна бр. 6 е сликовито и детално објаснето како се запишува нов семестар и како се внесуваат предметите. ПРЕЗЕМИ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летен семестар 2020/2021

Во прилог е листата на изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Предметите се одбираат од регуларната листа на изборни предмети која е понудена во iKnow освен таму каде што е наведено дека треба да се одбере предметот од УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА. НАСОКА СПОРТ – 3 годишни студии

Предмети од универзитетска листа на УКИМ – II циклус

Предмети од универзитетска листа на УКИМ за втор циклус студии:   Име Код Професори Биомеханичка анализа УИСМБА Роберт Христовски; Александар Туфекчиевски; Иницијална методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците УИСМИМСОАП Георги Георгиев; Истражувања во врска со половата зрелост УИСМИВПЗ Даниела  Шукова Стојмановска; Истражувања за трансформација на моторната оперативност и на силовите способности УИСМИТМОСС Владимир Вуксановиќ; Мониторирање

Анкета за изборни предмети од УКИМ (осми семестар)

Почитувани студенти, Активна е анкета за избор на предмет од Универзитетската листа на УКИМ. Анкетата ќе биде отворена за гласање до недела (07.03.2021) Потребно е да гласаат само оние студенти кои се запишале во осми семестар. Доколку НЕ СТЕ ЗАПИШАНИ во ОСМИ семестар, НЕ ја пополнувајте анкетата. Кликнете тука за да ја отворите анкетата