Упатство за запишување на нов семестар и запишување на предмети

  • Home
  • Македонски
  • Упатство за запишување на нов семестар и запишување на предмети


Доколку имате потешкотии во делот на запишување на новиот (летен) семестар или со запишувањето на предметите во iKnow, кликнете на линкот подолу за до прегледате корисничкото упатство за iKnow. На страна бр. 6 е сликовито и детално објаснето како се запишува нов семестар и како се внесуваат предметите.

ПРЕЗЕМИ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО