Предмети од универзитетска листа на УКИМ – II циклусПредмети од универзитетска листа на УКИМ за втор циклус студии:

 

Име Код Професори
Биомеханичка анализа УИСМБА Роберт Христовски; Александар Туфекчиевски;
Иницијална методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците УИСМИМСОАП Георги Георгиев;
Истражувања во врска со половата зрелост УИСМИВПЗ Даниела  Шукова Стојмановска;
Истражувања за трансформација на моторната оперативност и на силовите способности УИСМИТМОСС Владимир Вуксановиќ;
Мониторирање на срцевата фреквенција во медицина на спортот УИСММСФМС Ванчо Поп Петровски;
Основи на истражувањата во атлетиката УИСМОИА Зоран Радиќ;
Основи на истражувањата во спортската гимнастика УИСМОИСГ Орце Митевски;
Основи на истражувањата на Олимпизмот УИСМОИО Душко Иванов;
Основи на тестирањата и мерењата во спортската рекреација 272УКИМ Горан Никовски;
Примена на апликативни софтвери за статистичка обработка на податоци во кинезиологијата – Statistica & SPSS for Windows УИСМПАССОПК Вујица  Живковиќ;
Психодијагностика во физичкото образование и спортот УИСМПФОС Ленче Алексовска Величковска;
Социопатолошките појави во физичко образование и спорт УИСМСПФОС Иван Анастасовски;
Тестирања и мерења во карате и џудо УИСМТМКЏ Жарко Костовски;
Тестирања и мерења во кошарката УИСМТМК Милан Наумовски;
Тестирања и мерења во одбојката УИСМТМО Јошко Миленковски;
Тестирања и мерења во пливањето УИСМТМП Наташа Мешковска;
Тестирања и мерења во фудбалот УИСМТМФ Небојша Марковски;