2021 март 15

Упатство за запишување на нов семестар и запишување на предмети

Доколку имате потешкотии во делот на запишување на новиот (летен) семестар или со запишувањето на предметите во iKnow, кликнете на линкот подолу за до прегледате корисничкото упатство за iKnow. На страна бр. 6 е сликовито и детално објаснето како се запишува нов семестар и како се внесуваат предметите. ПРЕЗЕМИ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летен семестар 2020/2021

Во прилог е листата на изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Предметите се одбираат од регуларната листа на изборни предмети која е понудена во iKnow освен таму каде што е наведено дека треба да се одбере предметот од УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА. НАСОКА СПОРТ – 3 годишни студии