ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/21

Во прикачениот документ се објавени сите термини за семинари за вонредните студенти во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Документот се однесува на вонредните студенти на тригодшни и четиригодишни студии. Полагањата ќе се одржуваат комбинирано: онлајн и во амфитеатар, во согласност со Ковид протоколите. Носењето на маска и држењето на препорачаната дистанца е задолжително при физичко