Изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летен семестар 2020/2021

  • Home
  • Македонски
  • Изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летен семестар 2020/2021


Во прилог е листата на изборни предмети кои студентите треба да ги запишат во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Предметите се одбираат од регуларната листа на изборни предмети која е понудена во iKnow освен таму каде што е наведено дека треба да се одбере предметот од УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА.

НАСОКА СПОРТ – 3 годишни студии (ОД РЕГУЛАРНА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ):

  • Втори семестар: Одбојка на песок‎, Спортски менаџмент‎, Училишен спорт
  • Четврти семестар: Фитнес и бодибилдинг‎, Аеробик и пилатес‎
  • Шести семестар: Родови и спорт‎, Училишен спорт‎

 

НАСОКА ФЗО – 4 годишни студии:

  • Втори семестар: Одбојка на песок‎, Ракомет на плажа‎
  • Четврти семестар: Примена на компјутери во физичката култура‎, Олимпизам‎, Родови и спорт‎
  • Шести семестар: Атлетски повеќебој‎ (ОД УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ)
  • Осми семестар: Рекреација и здравје (ОД УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ)