Список на изборни предмети за учебната 2022 – 23 година

Список на изборни предмети за учебната 2022 – 23 година I – семестар изборни предмети од факултетската листа   Мал фудбал – Проф.д-р. Небојша Марковски, Доц.д-р.  Жикица Тасевски Баскет 3