Со физичка активност на работно место до здрави вработени Во Клубот на пратеници во Скопје денеска се одржа националниот состанок за „Унапредување на физичката активност на работно место“, организиран во соработка на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје