УКИМ ВЕЖБА

Студентите на УКИМ, познавајќи ја вредноста и ефектите од примената на физичките вежби, масовно ја посетуваат наставата по предметот Спорт и здравје. Наставата се одржува во спортските објекти на факултетот,